Kontakt

Insekter

Gir oss lyden av sommer

gjennom hele byen

POST

Bioveier i byen

c/o Erik Brenna

Stokkanhaugen 106

7048 Trondheim

ANNET

Vil du bli medlem?

Det er gratis! Du vil få medlemsbrev, informasjon og invitasjoner til aktiviter. Vi har startet opp i Trondheimsområdet, så for tiden skjer mest der.

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold