Medlemskap

Vil du bli medlem?

Det er gratis! Du vil få medlemsbrev, informasjon og invitasjoner til aktiviter. Vi har startet opp i Trondheimsområdet, så for tiden skjer mest der.

Kontaktinformasjon

bioveier@bioveier.no

98816833

-----

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold