Styret

Styret

Erik Brenna, leder

 

Biolog og formidler Marina Gørtz

 

Marina er informasjonsansvarlig i Bioveier i byen. Hun har en master i ekologi, i tillegg har hun samfunnsstudier fra NTNU. Hun har mye erfaring innen formidling, og to store interesser er naturmangfold og etablering av naturlige grønne arealer og biotoper i byen.

Shraddha Mehta

Marina Bakhtina

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold