Vi som jobber her

Vi som jobber her

Erik Brenna, leder

Marina Gørtz

 

Marina Bakhtina

Alejandra Madero

Marina har en master i økologi med spesiell kompetanse i bevaringsbiologi og biologisk mangfold, i tillegg har hun samfunnsstudier fra NTNU. Hun har erfaring innen formidling, og har stor interesse i urban biologisk mangfold og utvikling av innovative metoder innen naturveiledning.

Marina har en master i natur- og miljøvitenskap og er ingeniør i landskapsarkitektur med mye jobberfaring. Hun er også ekspert i vegetasjon for grønne tak. Arbeidsoppgavene hennes inkluderer design av offentlige grønne områder, private hager og grønne tak etter kundenes ønsker, og design av utføring/utarbeiding; områdeanalyse; bærekraftig hagearbeid; hagevedlikehold; og forelesninger om etablering av grønne tak.

Alejandra er frivillig i Bioveier i byen. Hun har en bachelorgrad i arkitektur fra Mexico og en master i urban-økologisk byplanlegging fra NTNU. Hun har mye erfaring med urbane utfordringer og sosial deltagelse for å løse disse. Hun har stor interesse for tema som knytter økologi med samfunnsvitenskap i urbane miljøer.

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold