Vi som jobber her

Vi som jobber her

Erik Brenna, leder

Marina Gørtz, økolog og formidler

 

Marina Bakhtina

Alejandra Madero

Marina er informasjonsansvarlig i Bioveier i byen. Hun har en master i økologi, i tillegg har hun samfunnsstudier fra NTNU. Hun har mye erfaring innen formidling, og to store interesser er naturmangfold og etablering av naturlige grønne arealer og biotoper i byen.

Alejandra er frivillig i Bioveier i byen. Hun har en bachelorgrad i arkitektur fra Mexico og en master i urban-økologisk byplanlegging fra NTNU. Hun har mye erfaring med urbane utfordringer og sosial deltagelse for å løse disse. Hun har stor interesse for tema som knytter økologi med samfunnsvitenskap i urbane miljøer.

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold