Årets summende hage - Konkurranse

Hagekonkurranse 2018

 

Vi håper dere gleder dere til årets hagekonkurranse.

For andre år på rad arrangerer Bioveier i byen hagekonkurranse for å kåre de mest naturvennlige hagene, fellesarealene, balkongene, og hva enn du har tilgang til av grønt her i Trondheimsområdet.

 

Vi legger ut mer informasjon i løpet av sommeren, men du kan melde deg på så sent som 1. september, såfremt du har gjort en innsats for naturen og biologisk mangfold på din grønne flekk. Meld deg på her.

 

Nærmere kriterier som teller positivt eller negativt vil bli publisert her på www.bioveier.no. Vi deler inn i noen kategorier som skal passe de fleste, både private, borettslag, velforeninger, næringsliv og det offentlige.

 

Fram mot kåringen som skjer på åpningsarrangementet til ØKOUKA i Trøndelag vil Bioveier i byen legge ut noen tips og nyttig informasjon du kan ha bruk for til konkurransen. Vinnene får heder og ære, og en overraskelse fra oss.

 

Torsdag 4. oktober vil medlemmer av juryen, og vi i foreningen Bioveier i byen, gå gjennom noen eksempler fra vinnerne, og fortelle om egne prosjekter og gi flere tips og anbefalinger.

 

 

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold