For skole og barnehage

Utvikling av utearealer

 

Vi vet at det er viktig at barn har tilgang til utearealer der de kan få leke fritt og få en følelse av å være i naturen. Vi ønsker å underlette læring i naturen ved å tilby tilrettelegging av naturlige utearealer på skolegård og i barnehage.

 

 

 

 

Opplegg for naturlæring

BIOVEIER I BYEN

Foreningen for urbant biologisk mangfold